turizem

Frankfurtska tabela

Pomnite! Tudi pri turističnih ananžmajih se včasih zgodij kaj neobičajnega.

Za lažji izračun, do kakšnega znižanja je potnik v primeru napak pri izvedbi organiziranega potovanja upravičen, je 24. senat Deželnega sodišča v Frankfurtu, ki je na drugi stopnji izključno pristojno za spore v zvezi s turističnimi pogodbami, pripravil pregledno tabelo (Frankfurtska tabela oziroma Frankfurter Tabelle). Glede na kraj nastanka se je zanjo uveljavilo ime frankfurtska tabela (Frankfurter Tabelle). Tabela je zaradi dodelanosti dosegla precejšen odmev in uporabo tako v Nemčiji kot tudi nekaterih drugih državah (Avstrija, Švica, Slovenija itd.). Pomen ima tako za potnika, ki lahko laže oceni, kakšen je lahko njegov realen zahtevek do organizatorja. Ker se tako potovanja kot tudi napake, ki se ob njihovi izvedbi pojavljajo, med Nemčijo in Slovenijo ne razlikujejo bistveno, je tabela lahko uporabna tudi za slovenskega potnika, predvsem kot pripomoček ob presoji, kakšno znižanje bi bilo ob določeni napaki primemo zahtevati od organizatorja potovanja.
Tabela ni obvezujoča! Pri presoji je namreč vedno potrebno upoštevati okoliščine posamičnega primera. [node:read-more:link]

Egejsko morje

Egejsko morje, grško aigaíon pélagos, turško ege deniz, je del Sredozemskega morja, ki se razteza med grško celino na zahodu in Malo Azijo na Vzhodu. Dolgo je približno 612 km in široko 299 km, površina je približno 215.000 km2. Egejsko morje je povezano z ožino v Dardanelah, morjem Marmara, v Bosporju s Črnim morjem, Kreta pa predstavlja južno mejo. Je zibelka dveh največjih zgodnjih evropskih civilizacij na Kreti in v Grčiji, od kjer je prišla glavnina zahodne kulture. Je tudi pomembno naravno področje Sredozemlja, ima namreč kar nekaj unikatnih značilnosti, zaradi česar je zanimivo tudi znanstvenikom. [node:read-more:link]

Otok Santorini

Santorini (grško Σαντορίνη), znan tudi po imenu Thera, je majhen sklop vulkanskih otokov v južnem Egejskem morju. Od grške celine je oddaljen okoli 200 kilometrov proti jugovzhodu. Celotno področje glavnega otoka z imenom Thera (slovensko Tera) ima površino približno 73 km2, glavno ter upravno mesto na otoku je Thira oziroma Fira. [node:read-more:link]

Izdelava spletnih strani ganesa.si

 

Izdelava spletnih strani ganesa.si

 

Subscribe to RSS - turizem