Strupena semena na slovenskih žitnih poljih

V bližini Mengša je mimoidoči ob poskusnem polju Kmetijskega inštituta Slovenije na tleh našel listek in korak pešča je zastal.

Na listku je namreč, kot navajajo Slovenske novice, pisalo:

"Ficko za dom, 30 kg (2012). Seme je tretirano s FFS: maxim extra 050 FS. Aktivne snovi: 2,5 odstotka fludioksonil, 2,5 odstotka difenkonazol.
OPOZORILA: Tretiranega semena se ne sme uporabljati za prehrano ljudi, rib in toplokrvnih živali, kakor tudi ne za industrijsko predelavo. Tretirano seme je potrebno pravilno posejati, da je v celoti pokrito z zemljo. S tretiranim semenom je treba ravnati tako, da ne pride v neposreden stik s čebelami, pticami, ribami in toplokrvnimi živalmi. Ob rokovanju s tretiranim semenom je obvezna uporaba rokavic. Pri tretiranju in setvi tretiranega semena se mora preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov. Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.
"

Če se tretiranega semena ne sme uporabljati za prehrano ljudi, rib in toplokrvnih živali, kot tudi ne za industrijsko uporabo, zakaj torej to čudo sejejo na njivah? Veter zagotovo raznese semena, strupi, s katerimi je seme 'tretirano', pa zagotovo pridejo v vodo, živali (deževnike, čebele itd. ki tega zagotovo ne preživijo) in še kam. In kako to 'seme' ne bi prišlo v stik s čebelami, pticami in ostalimi bitji? Kaj pa rastlina, ko enkrat zraste, tedaj čudežno ni več strupena?

Skratka: Tole je morda uporabno le v kakšnem bunkerju 50-100 (ali več) metrov pod zemljo, da se slučajno ne raznese okoli.

Navedeni 'ficko' je vrsta ozimne pšenice. Seme je tretirano s FFS - fitofarmacevtskimi sredstvi!

Halo, to so snovi, za katere je že nekaj let znano, da zelo zelo hitro pobijejo ves živelj v okolici!

Izdelava spletnih strani ganesa.si

 

Izdelava spletnih strani ganesa.si