Recept za težave: Uporaba antibiotikov pri pitanju živine

Ali vam bodo antibiotiki, ki vam jih je predpisal zdravnik, lahko ob zastrupitvi s hrano kljubovali okužbi? Stalno poslušamo novice, ki naznanjajo obetajoča nova zdravila ali terapijo z zdravili. Ironija je, da v hrupu okoli novega zdravila nastaja zdravstvena kriza zaradi izgube starih zdravil.

Nekdaj je skladišče polno zdravil, kot sta penicilin in streptomicin, lahko preprosto odgnalo večino okužb z bakterijami in drugimi mikroorganizmi. Tako so nekdaj ranljive bakterije razvile odpornost in mnoga takšna zdravila izgubljajo učinkovitost. Zdravstveni strokovnjaki soglašajo, da obstaja resna nevarnost izgube nekaterih najbolj dragocenih zdravil: antiobiotikov, podskupine večje skupine ogroženih sredstev, znanih po imenu protimikrobi. Nekatere vrste tuberkuloze so (na primer) sedaj odporne na vsa protimikrobna zdravila.

Vir: ucsusa.org

Žal tuberkuloza ni edini odporni mikroorganizem v javnem zdravju.

Zakaj ta zdravila zgubljajo moč? Ker jih uporabljajo prekomerno. Bakterije ob prekomerni izpostavljenosti antibiotikom nanje postanejo odporne. Odporne vrste bakterij preživijo izpostavljenost in to lastnost predajo naslednjim generacijam. In to lastnost predajo tudi bakterijam, s katerimi niso povezane, vključno z nekaterimi, ki lahko povročajo bolezni pri ljudeh. Sčasoma antibiotik odstrani vse ranljive bakterije, ostanejo pa le odporne. Tedaj zdravilo ni več učinkovito.

Ohranitev učinkovitosti antibiotikov in drugih protimikrobov zahteva spremembe vseh glavnih področij uporabe: zdravila za ljudi, zdravila za živali in kmetijstvo. Vendar kmetijska uporaba zasluži posebno obravnavo, saj predstavlja 70 odstotkov antibiotikov in povezanih zdravil, ki jih uporabijo v Združenih državah Amerike in tudi zato, ker odpornim bakterijam tlakujejo neposredno pot naravnost v gospodinjstva.

Od hleva do kuhinje

Odporne bakterije, ki se razvijejo pri gojenju živali v hlevu, se na človeka lahko prenesejo prek hrane. Vlado, uradnike za javno zdravje in zdravnike vedno bolj skrbijo bolezni, ki se prenašajo s hrano in jih povzročajo kampilobakterije in bakterije salmonele. Glede na poročila Centrov za nadzor in varovanje pred boleznimi (Centers for Disease Control and Prevention - CDC), je v ZDA vsako leto 76 milijonov primerov s hrano povezanih bolezni in 5.000 smrtnih primerov zaradi viroznih in bakterijskih patogenov.

Ko bakterije enkrat postanejo odporne, je prehod z živali na človeka preprost. Pot poteka iz zelenjavne trgovine do ljudi. Kampilobakterioza se, kot primer, v kuhinjo prenese prek perutnine in lahko povzroča bolezni, če ljudje uživajo surovo ali premalo pečeno oziroma premalo kuhano meso perutnine. Čeprav to vedno ne povzroča resnih bolezni, CDC ocenjuje, da je letno od dva do štiri milijone okužb s kampilobakterijo, kar v ZDA letno povzroči kar 250 smrtnih žrtev. Nadalje približno ena izmed tisočih okužb s kampilobakterijo vodi v Guillain- Barréjev sindrom, bolezen, ki lahko povzroči paralizo. Tako je nastanek na zdravila odporne kampilobakterije resnična grožnja javnemu zdravju.

V bistvu je uporaba fluorokvinolonov, dragocene vrste antiobiotikov, pri perutnini pripeljala do razvoja odpornih vrst kampilobakterij. Preden so v ZDA odobrili uporabo fluorokvinolonov v kmetijstvu, niso poročali o odpornosti na fluorokvinolone, razen, če so jemali zdravila proti boleznim ali potovali v državo, ki je dovoljevala uporabo le-teh v kmetijstvu. Vendar so se še pred odobritvijo uporabe antibiotikov v kmetijstvu začele pojavljati odporne vrste v vzorcih, ki so jih vzeli pri ljudeh in perutnini. Korelacija nastanka odpornosti pri uporabi v živalskih sistemih je bila pomemben dokaz, da je kriva uporaba v kmetijstvu. FDA je spoznala resnost grožnje in tako septembra leta 2005 v veterinarstvu prepovedala uporabo fluorokvinolonov.

Uporaba antimikrobov v kmetijstvu lahko, če so bakterije navzkrižno odporne (zaradi odpornosti na eno zdravilo so odporne tudi na druge, povezana zdravila), ogrozi tudi terapije na ljudeh. V Evropi se je to pripetilo z vankomicinom, enim izmed zdravil, ki so bila zadnja možnost pri zdravljenju določenih življenje ogrožajočih okužb. Podatki kažejo, da je rastoče število na vankomicin odpornih bakterij v bolnišnicah lahko posledica uporabe avoparcina (zdravila, kemično povezanega z vankomicinom) v kmetijstvu. Ker imata avoparcin in vankomicin podobni strukturi, so bakterije, odporne na avoparcin, odporne tudi na vankomicin.

Podobno se očitno dogaja kot posledica uporabe protimikrobnih zdravil dogaja v ZDA. Učinkovitost sincercida, zadnjega zdravila za zdravljenje na vakomicin odpornih okužb, je zaradi uporabe virginiamicina, kot pospeševalca rasti piščancev in prašičev v ZDA, ogrožena. Virginiamicin je kemično povezan s sinercidom in bakterije, odporne na eno zdravilo so očitno odporne tudi na drugo.

Čeprav so povezave med živalskim kmetijstvom in človeškimi boleznimi zapletene in potrebujejo dodatne raziskave, so dokazi za znanstvenike in zdravstvene organizacije dovolj močni, da bi morali zahtevati manjšo uporabo antibiotikov v kmetijstvu. CDC zaključi, da je v ZDA med patogeni, ki se prenašajo s hrano, protimikrobna uporaba pri vzrejnih živalih prevladujoči vir odpornosti na antibiotike.

Ohranjanje učinkovitih zdravil in poceni mesa

Kaj lahko storimo, da ta zdravila ostanejo učinkovita? Mar niso antibiotiki potrebni za ohranitev zdrave živine? Medtem ko so nekatere vrste uporabe antibiotikov pri živini stvar zdravja živali, imajo druge vrste uporabe gospodarski motiv. Še posebno težavna je njihova uporaba pri zdravih živalih, temveč višanje 'učinkovitosti prehranjevanja', kar pomeni povečanje teže na enoto hranjenja. Ta zdravila tudi redno dodajajo v hrano in vodo živalim, ki niso bolne, da tako preprečijo bolezni, ki jih povzročajo razmere zaradi prenatrpanosti in sanitarne neustreznosti. Zaradi neterapevtske uporabe so cene mesa v trgovinah relativno nizke.

Vendar, ali je za ta gospodarski motiv bistvena uporaba teh zdravil? Najprej je videti, da so gospodarske prednosti minimalne. The National Research Council ocenjuje, da bi prepoved neterapevtske (to je uporaba pri živalih, ki niso bolne) uporabe zvišala stroške za 4-8 evrov po osebi na leto. To je cena, ki bi jo bila večina ljudi pripravljena plačati za ohranitev učinkovitega arzenala zdravil proti nalezljivi bolezni.

Poleg tega uporaba antimikrobnih zdravil ni edini način nižanja cen mesa. Isto poročilo pravi, da sprejemanje drugih metod ohranjanja zdravja ugodja in dobrega počutja živali lahko zmanjša uporabo zdravil in zniža stroške. Takšne metode lahko vključujejo zmanjšanje prenatrpanosti, nadzor nad vročinskimi obremenitvami, omogočanje cepljenja za preprečitev bolezni in uporabo koristnih kultur mikrobov.

Izzivi zmanjšanja uporabe antibiotikov

Čeprav je zmanjšanje ali odstranitev neterapevtske uporabe antibiotikov enostavna rešitev težave odpornosti, jo bo težko uvesti. Odstranitev uporabe antibiotikov je izziv za standardne procedure velike in močne industrije. Neterapevtska uporaba antibiotikov je standardni del operacij pri živini in perutnini, saj industrija meni, da piščanci, krave in prašiči – še posebno tisti, ki niso najbolj zdravi – hitreje pridobivajo težo, če so ta zdravila dodana v njihovo hrano.

Poleg tega so je industrija tudi 'kupila' mit, da bakterije, ki se razvijejo pri ljudeh, odpornost razvijejo le v medicinskem okolju. Čeprav nihče ne zanika, da je ta nespametna uporabe antibiotikov v človeški medicini resni vir težav z odpornostjo, je ta vidik preprečil priznanje ene izmed najboljših priložnosti, pri omejevanju teh zdravil – pri neterapevtski uporabi.

Kmetijska uporaba za boljšo rast in preprečitev bolezni, ki nastanejo zaradi prenatrpanosti, predstavlja veliko večino antibiotikov in povezanih zdravil, uporabljenih v ZDA. To gromozansko količino zdravil živalim dajejo tako, da razvijejo odpornost. Ogromno živali vzgojijo v prenatrpanih prostorih, ki ponazarjajo sodobno kmetijstvo. V kurnikih je tako lahko, na primer, tudi 50.000 ptic. In EPA ocenjuje, da obstaja približno 11.000 farm z več kot 1.000 glav goveda, 700 mlekaric, 2.500 prašičev ali 30.000 do 125.000 piščancev.

V tako ogromnih prostorih antibiotike pogosto živalim dajejo daljši čas v hrano in vodo. Bakterije so stalno izpostavljene zdravilom in jih izločajo iz populacij. Težko pričakujemo, da se v takšnih razmerah odpornost ne bi razvila. Dejansko so sistemi industrijske drobnice idealno gojišče odpornih bakterij.

Kako naprej

Bitka proti pojavu protimikrobne odpornosti se bo zgodila na mnogih frontah: v bolnišnicah, v pisarnah zdravnikov in veterinarjev ter na farmah. Najpametnejši pristop je prepoznati in zmanjšati nebistveno uporabo antibiotikov, poleg tega pa čim več teh zdravil hraniti za smiselno uporabo v medicini za ljudi in v veterini. Očitna nebistvena uporaba, kot je neterapevtska uporaba pri drobnici mora biti prvi cilj pri zmanjšanju porabe antibiotikov.

CDC in Svetovna zdravstvena organizacija pozivata h končanju neterapevtske uporabe zdravil, namenjenih zdravljenju človeških bolezni (ali povezanih s temi zdravili), pri živalih.
Ameriški kongres obravnava predlog zakona z naslovom Ohranitev antibiotikov za medicinsko zdravljenje (Preservation of Antibiotics for Medical Treatment Act - PAMTA), ki prepoveduje neterapevtsko kmetijsko uporabo določenih antibiotikov, ki so še posebno cenjeni pri zdravljenju človeških bolezni. Več kot 350 zdravstvenih, potrošniških in okoljskih organizacij v ZDA, vključno z American Medical Association, podpira PAMTA. Margaret Mellon, strokovnjakinja z UCS, je na kongresnem zaslišanju julija 2009 pričala v podporo tej zakonodaji in UCS zbira imena organizacij, ki podpirajo predlagani zakon.

Poleg tega je Urad za hrano in zdravila julija 2009 najavil, da administracija Baracka Obame podpira končanje neterapevtske uporabe antibiotikov pri živini. FDA je objavil, da bo poskusil končati uporabo klinično dragocenih antibiotikov za povečanje rasti in učinkovitejše prehranjevanje ter omejiti skrito uporabo teh antibiotikov. Tudi UCS je z drugimi organizacijami podprl to politiko.

Prevod članka: Ganeša

Izdelava spletnih strani ganesa.si

 

Izdelava spletnih strani ganesa.si