Sveta noč

Nekaj zanimivosti o pesmi Sveta noč (Stille Nacht, Holy Night), njenem nastanku in še čem.

Na kratko o pesmi Sveta noč

Leta 1816 Joseph Mohr v kraju Meriapharr v regiji Lungau v Avstriji, kjer je tedaj živel, spiše besedilo za pesem Sveta noč.

Leta 1818 v šoli v Arnsdorfu na božični večer Franz Xaver Gruber uglasbi melodijo, ki se prilega besedilu.

Leta 1818 »Sveta noč« doživi svetovno premiero na božični večer v cerkvi svetega Nikolaja v kraju Oberndorf blizu Salzburga, odigrata jo Franz Xaver Gruber in Joseph Mohr.

Sveta noč: spominska kapela Svete noči v Oberndorfu blizu Salzburga

Na mestu nekdanje cerkve svetega Nikolaja danes stoji spominska kapela Svete noči. Vir Wikipedia.

Prvo predvajanje v kraju Oberndorf, piše se leto 1818

»Bil je 24. december leta 1818, ko je Joseph Mohr, tedanji asistent v novoustanovljeni župniji svetega Nikolaja v Oberndorfu organistu Franzu Gruberju, ki je bil tedaj tudi učitelj v šoli v Arnsdorfu, predal pesem, s prošnjo, da spiše ustrezno melodijo za dva solo vokala z zborom in za spremljajočo kitaro.« To so besede Franza Xaverja Gruberja, ki jih je 30. decembra 1854 zapisal v Pristni pripovedi o izvoru božične pesmi 'Sveta noč, blažena noč'« Pozneje tega dne je Gruber obiskal glasbeno nadarjenega Mohra in mu predal skladbo. Ker je bilo Mohru videno všeč, je bila pesem tega večera vključena v božično mašo. Mohr je pel tenor in spremljal s kitaro, Gruber pa pel bas. Gruber pravi, da je pesem doživela 'splošno odobravanje vseh' prisotnih, večinoma fizičnih delavcev v ladjarstvu, izdelovalcev čolnov in njihovih družin.

V Gruberjevi "Pristni pripovedi" ni omembe posebnega navdiha za nastanek pesmi. Ena domneva pravi, da cerkvene orgle niso več delovale, zato sta Mohr in Gruber ustvarila pesem za spremljavo s kitaro. Ob premieri 'Svete noči' so nastale številne romantične zgodbe in legende, ki dejstvom dodajo nezanesljive podrobnosti.

Cerkev svetega Nikolaja v Oberndorfu blizu Salzburga

Sveto noč so prvič slišali tukaj. Bilo je leta 1818 v nekdanji cerkvi svetega Nikolaja v Oberndorfu blizu Salzburga. Vir: stillenacht.at.

Besedilo pesmi - Mariapfarr, leto 1816
Sedaj vemo, da je Mohr besedilo spisal že leta 1816, ko je služil kot pomožni duhovnik v kraju Mariapfarr v Lungauu. Partiture, ki jih je podpisal Mohr, odkrite leta 1995, edine obstoječe z njegovim podpisom, pričajo o datumu nastanka besedila. V spodnjem levem delu je zapisano: »Text von Joseph Mohr mpia Coadjutor 1816" (»Besedilo avtorja Josepha Mohra, kar potrjuje moj podpis, pomožnega duhovnika, leta 1816«). Po previdnem raziskovanju zgodovinarjev predvidevajo, da je podpis zapisan med leti 1820 in 1825, medtem ko naj bi se letnica '1816' za Mohrovim imenom nanašala na leto, ko je Mohr spisal besedilo. Podpisana partitura tudi potrjuje, da je melodijo spisal Xavier Gruber (»Melodie von Fr. Xav. Gruber".

Še nekaj zgodovine

»Sveta noč« je nastala in bila prvič zaigrana v težkih časih. Napoleonske vojne (od leta 1792 do 1815), ki so povzročile veliko trpljenja, so se končale. Z Dunajskim kongresom so nastale nove meje in nov evropski red. Tokom teh dogodkov je cerkvena kneževina Salzburg izgubila status neodvisne države in se je bila prisiljena sekularizirati. Leta 1816 so njena ozemlja razdelili v dva dela, en del so dodelili Bavarski, večji del pa Avstriji. Mesto Oberndorf pri Salzburgu, kjer je bila prvič zaigrana »Sveta noč«, v predmestju in je bilo sedaj ločeno od svojega mestnega središča mesta Laufen, ki se nahaja čez reko (danes je del Bavarske v Nemčiji), ko je reka Salzach postala nova meja. Stoletja je prevoz soli po reki zagotavljal temelje lokalnega gospodarstva. Trgovina je med napoleonskimi vojnami pešala in ni nikdar popolnoma okrevala. To je povzročilo slabitev lokalnega gospodarstva, zaradi česar so se transportna podjetja, graditelji bark in delavci soočali z brezposelnostjo ter negotovo prihodnostjo. V teh težavnih časih je bil Mohr v Oberndorfu (od leta 1817 do leta 1819).
Mariapharr, kjer je Mohr prej služboval, je med umikom enot z Bavarske med leti 1816 in 1817 zelo trpelo. Mohr je bil priča tem dogodkom in leta 1816 je napisal besedilo pesmi »Sveta noč« Upoštevajoč to četrta kitica »Svete noči« dobi poseben pomen. Njeno besedilo izraža veliko hrepenenje po miru in udobju.

Besedilo

Nemški izvirnik: Stille Nacht

1. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Alles schläft; einsam wacht
Nur das traute heilige Paar.
Holder Knab im lockigten Haar,
Schlafe in himmlischer Ruh!
Schlafe in himmlischer Ruh!

2. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Gottes Sohn! O wie lacht
Lieb´ aus deinem göttlichen Mund,
Da uns schlägt die rettende Stund`.
Jesus in deiner Geburt!
Jesus in deiner Geburt!

3. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Die der Welt Heil gebracht,
Aus des Himmels goldenen Höhn
Uns der Gnaden Fülle läßt seh´n
Jesum in Menschengestalt,
Jesum in Menschengestalt

4. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Wo sich heut alle Macht
Väterlicher Liebe ergoß
Und als Bruder huldvoll umschloß
Jesus die Völker der Welt,
Jesus die Völker der Welt.

5. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Lange schon uns bedacht,
Als der Herr vom Grimme befreit,
In der Väter urgrauer Zeit
Aller Welt Schonung verhieß,
Aller Welt Schonung verhieß.

6. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Hirten erst kundgemacht
Durch der Engel Alleluja,
Tönt es laut bei Ferne und Nah:
Jesus der Retter ist da!
Jesus der Retter ist da!

Angleški prevod izvirnika: Holy Night

1. Silent night! Holy night!
All are sleeping, alone and awake
Only the intimate holy pair,
Lovely boy with curly hair,
Sleep in heavenly peace!
Sleep in heavenly peace!

2. Silent night! Holy night!
Son of God, O how he laughs
Love from your divine mouth,
Then it hits us - the hour of salvation.
Jesus at your birth!
Jesus at your birth!

3. Silent night! Holy night!
Which brought salvation to the world,
From Heaven's golden heights,
Mercy's abundance was made visible to us:
Jesus in human form,
Jesus in human form.

4. Silent night! Holy night!
Where on this day all power
of fatherly love poured forth
And like a brother lovingly embraced
Jesus the peoples of the world,
Jesus the peoples of the world.

5. Silent night! Holy night!
Already long ago planned for us,
When the Lord frees from wrath
Since the beginning of ancient times
A salvation promised for the whole world.
A salvation promised for the whole world.

6. Silent night! Holy night!
To shepherds it was first made known
By the angel, Alleluia;
Sounding forth loudly far and near:
Jesus the Savior is here!
Jesus the Savior is here!

Sodobna angleška verzija: Silent Night

Silent Night
Holy Night
All is calm
All is bright
Round yon virgin
Mother and child
Holy infant so tender and mild
Sleep in heavenly peace
Sleep in heavenly peace

Silent Night
Holy Night
Shepeards pray at the sight
Glory streams from heaven afar
Heavenly - sing hallelujah
Christ the Savior is born
Christ the Savior is born

Silent Night
Holy Night
All is calm
And all is bright
Round yon virgin
Mother and child
Holy infant so tender and mild
Sleep in heavenly peace
Sleep in heavenly peace

Silent Night
Holy Night
Sleep in heavenly peace

Slovenska izvedba: Sveta noč

Sveta noč, blažena noč,
vse že spi, je polnoč.
Le devica z Jožefom tam
v hlevcu varje detece nam.
Spavaj dete sladkó,
spavaj dete sladkó.

Sveta noč, blažena noč,
príšla je k nam pomoč.
Dete božje v jaslih leži,
grešni zemlji radost deli.
Rojen je rešenik,
rojen je rešenik.

Sveta noč, blažena noč,
radostno pevajoč
angeli Gospoda slavé,
mir ljudem na zemlji želé.
Človek zdaj si otet,
človek zdaj si otet.

Izdelava spletnih strani ganesa.si

 

Izdelava spletnih strani ganesa.si